Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator

March 31, 2024

MENGENAL TINDAKAN SUBCUTANEOUS IMPLANETABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (S-ICD)

Heartology Cardiovascular Hospital – Jenis penyakit jantung yang paling sering mengakibatkan henti jantung adalah gangguan […]